Odhalené varny pervitinu a pěstírny marihuany

Data za rok:
2016     2017
2018     2019
Počet varen na území obce
1 zajištěná varna
2 zajištěné varny
3 zajištěné varny
4 zajištěné varny
5 zajištěných varen
Počet pěstíren na území obce
1 zajištěná pěstírna
2 zajištěné pěstírny
3 zajištěné pěstírny
4 zajištěné pěstírny
5 zajištěných pěstíren

Hledat obce